CorrectMyText    Пользователи

 en ru de it fr es pt id uk tr

Хорватский язык

Текст для исправления от пользователя Jürgen

1. Čime idete ljetom na put?
2. Obićno idemo avionom.
1. A zimom? Idete li i u zimi avionom?
2. Ne, zimom obično idemo autom. Nikada ne idemo baš daleko u zimi.
1. Sigurno je jeftiniji autom kad je usporediš s avionskom putom.
2. Nije uvijek tako. Ponekad je moguće naći jako jeftin let kad bukiraš rano.
1. Da, ali letjeti previše nije dobro za našu planetu. Bolje je ići autobusom ili vlakom.
2. Moram pristati. Nažalost nije ugodno i osim toga sad u vrijeme pandemije je opasno putovati s tolikim ljudima.
1. U neku ruku imaš pravo. Posebno je opasan u zimi!
Язык: Хорватский   Знание языков: Носитель языка, В совершенстве, Свободно
Jürgen:  Simple dialog from a self-study exercise of a BCS textbook.
Исправлено Milena Stevic

1. Čime idete ljeti na put?
2. Obično idemo avionom.
1. A zimi? Idete li zimi avionom?
2. Ne, zimi obično idemo autom. Zimi nikada ne idemo baš daleko.
1. Sigurno je jeftinije autom kad uporediš s avionom.
2. Nije uvijek tako. Ponekad je moguće naći jako jeftin let kad bukiraš rano.
1. Da, ali letjeti previše nije dobro za našu planetu. Bolje je ići autobusom ili vlakom.
2. Moram pristati. Nažalost nije ugodno i osim toga sad u vrijeme pandemije je opasno putovati s tolikim ljudima.
1. U neku ruku imaš pravo. Posebno je opasano zimi!
Milena Stevic:  „Posebno je opasno (ne opasano) zimi.“


Пожалуйста, помогите c переводом:

Хорватский-Русский
Хорватский-Украинский